Krpští rodáci

Hlavní stránka / Krpští rodáci

František Kovárna

(* 17. 9. 1905 Krpy u Mělníka, + 19. 6. 1952 New York) - český historik umění a výtvarný kritik
 
Po maturitě na Jiráskově gymnáziu (1924) studoval do roku 1931 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění a estetiku (V. Birnbaum, O. Zich). V roce 1932 se stal asistentem a po dvou letech se habilitoval na docenta prací Malířství ornamentální a obrazové, jeho nejlepší prací věnující se modernímu umění. Po válce se pak v roce 1946 stal řádným profesorem na pedagogické fakultě a zároveň přednášel na Vysoké škole architektury ČVUT. Jako člen ústředního výboru Národněsocialistické strany však byl po únoru 1948 zbaven profesury a již 10. dubna emigroval, proto mohl být odsouzen jen kontumačně k trestu smrti. Teprve v roce 1993 byl rozsudek zcela zrušen a ve stejném roce dostal Kovárna také Řád TGM in memoriam.
 
Ještě za studií vstoupil do literatury prózami Živí a mrtví (1926), Bojácní a rváč (1926) a zároveň redigoval studentský časopis a poté Volné směry (1928-31). V dalších letech pak publikoval řadu časopiseckých článků (mj. v Kmenu, Hostu, Literárních novinách, Lidových novinách a Svobodném slově) a také sérii monografií tehdejších umělců (V. Beneš, L. Kuba, P. Kotík, M. Holý, V. Sedláček ad.). Své znalosti současné tvorby shrnul v díle Současné malířství (1932).

Miluše Voborníková

(* 25. prosince 1949) - česká zpěvačka, manželka zpěváka Petra Spáleného. Bývalá zpěvačka Divadla Semafor.
 
Wikipedia 
Doslovný přepis pořadu Českého rozhlasu z roku 2007 s Miluškou Voborníkovou (moderoval Jan Rosák), kde hovoří o svém dětsví v Krpech - ZDE

Václav Kaucký

(* 15. 02. 1857 Krpy, + 17. 10. 1917 Sofie) - český kapelník a hudební skladatel

Absolvent pražské konzervatoře, obor hry na fagot. Od r. 1879 vojenský kapelník v Bulharsku. Významně zasáhl do dějin bulharské hudby jako spoluautor libreta jedné z prvních bulharských zpěvoher Kamen i Cěna. - Autor úprav směsí lidových bulharských písní pro sbor a orchestr, Bulharské ouvertury, Bulharského valčíku, pochodů a tanců.

Jaroslav Rytíř

(* 27. 04. 1887 Krpy, + 06. 05. 1939 Krpy) - veterinář, včelařský odborník, redaktor a odborný publicista

Absolvent mladoboleslavského gymnázia a Vysoké školy zvěrolékařské ve Lvově. Od r. 1913 soukromý zvěrolékař v Krpech. Odborník v chovu a nemocech včel, zabýval se zejména anatomií a patologií včely medonosné. Člen Zemského ústředí včelařských spolků pro Čechy, předseda Komise pro potírání včelích nemocí a nákaz. Redigoval Včelařské rozhledy, byl šéfredaktorem Českého včelaře. - Autor odborných článků a publikací z oboru včelařství.

Bohuslav Nový

(* 04. 07. 1869 Krpy, + 24. 12. 1942 Praha) - lékař - gynekolog a odborný publicista

Absolvent mladoboleslavského gymnázia a Lékařské fakulty UK v Praze. Zpočátku asistent gynekologické kliniky prof. Pavlíka. Od r. 1900 samostatný gynekolog, porodník a operatér v Praze. - Odborník v oboru mimoděložního těhotenství, úspěšný operatér. Autor statí v odborných lékařských časopisech. - (L. Beneš v publikaci Osobnosti Mladoboleslavska uvádí datum narození 4.7.1868).

Josef Ort

(* 26. 06. 1921 Krpy, + 16. 01. 1987 Mladá Boleslav) - ředitel archivu v Mladé Boleslavi

Absolvent vojenské hudební školy v Praze. Hudebník vojenských orchestrů. Do r. 1970 prošel řadou zaměstnání. V l. 1970-1987 pracovník, později ředitel Okresního archivu v Mladé Boleslavi. - Autor článků a publikace z regionální historie.

 

V Krpech dále působili

Miloš Veselý

(* 11. 02. 1895 Praha, + 24. 06. 1975 Praha) - učitel, kronikář, divadelní ochotník, dramatik, textař, autor pohádek

Absolvent reálky a učitelského ústavu v Praze. Od r. 1914 učitel v Chorušovicích, o rok později na národní škole v Krpech. Za 1. světové války sloužil jako telegrafista v St. Pöltenu v Rakousku. Po návratu do Krp v r. 1920 se stal definitivním učitelem a od r. 1935 řídícím učitelem. - Organizátor kulturního života obce, kronikář, matrikář, jednatel TJ Sokol, režisér místních ochotníků, textař písní , autor divadelních her, pohádek. Přispíval také do časopisů pro mládež. - Od r. 1956 žil v Praze.

Jan Kovárna

(* 01. 06. 1870 Strašice, + 23. 03. 1948 Lysá nad Labem) - umělecký řezbář a prozaik

Vyučen mlynářem. Zpočátku mlynářský dělník, později nájemce mlýna v Krpech. - Amatérsky se zabýval vyřezáváním loutek. Vyřezal i figury pro Boží hrob v kostele v Krpech. - Autor drobných povídek a črt. - V důchodu žil v Lysé nad Labem.

 

Odkud jste?

36% (226)

14% (92)

49% (308)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

KRPY.cz - neoficiální stránky obce Krpské