Historie obce Krpy od 19. stol.

Hlavní stránka / Historie od 19. stol.

V 90. letech 19. stol. bylo podle statistiky v Krpech 648 obyvatel a 118 domů. Tato stavení byla většinou z ka­mene, neboť blízko vsi býval opukový lom, v obci se pálilo i vápno, ale nebylo dobré kvality. Nedaleko vesnice směrem na východ byl postaven tehdy nový dvůr.
Jednota divadelní, foto z roku 1882Mlýn v Krpech, který je uváděn již v Registrech panství v roce 1594, vlastnil (v 90. letech 19. stol.) rod Macháčků. Josef Macháček, krpský mlynář, koupil zdejší mlýn už v roce 1818 za 23 000 zlatých. Jeho sy­nové se ještě narodili ve Vlkavě u Nymburka. Nejstarší Josef se narodil v roce 1812 a byl vysvěcen roku 1836 na kněze, od roku 1858 do roku 1863 byl farářem v Račiněvsi u Řípu. Na udání dvou jistých lidí byl v Roudni­ci toho roku odsouzen pro politický přečin na tři měsíce do Garstenu v Hořeních Rakousích, později se vrátil, působil v Čechách a zemřel jako osmdesátiletý v Praze. Druhý syn Vincenc, člověk přičinlivý a rozšafný, jak má být pravý mlynář, převzal mlýn v Krpech po otci, avšak ve svých 36 letech byl při kácení stromů v lese zabil padající borovicí. Nejmladší syn Karel vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi, filozofii a první tři roky medi­cíny a chirurgie ve Vídni, kde byl promován na doktora a působil jako praktikant-lékař na Mělníce. Byl vynika­jícím lékařem a ve městě u pacientů velmi oblíben. Zemřel však předčasně na nachlazení roku 1852 a byl po­chován na starém mělnickém hřbitově. Starý otec - mlynář, který přežil oba syny, za několik let odešel za niHudební kroužek, foto z roku 1924mi a byl pochován rovněž na mělnickém hřbitově.
Vedle mlynáře v Krpech měli své živnosti kovář, řezník, pecnář, kolář, truhlář, sedlář bednář, pokrývač, 4 krejčí a 4 obuvníci. V 90. letech 19. stol. byli v Krpech 3 obchodníci, z toho jeden izraelita - měl obchod s obi­lím a se smíšeným zbožím (již asi 50 let), dále dva obchodníci - křesťané, měli obchod se smíšeným zbožím. Dále zde byly 3 hostince, 2 výčepy kořalky, 2 hokynářské obchody s obilím a 3 prodeje tabáku. Obilí se dováže­lo koňmo na trh do Mělníka. Lidé v Krpech se zaměstnávali rolnictvím - zemědělstvím. Z obilovin se nejvíce pěstoval ječmen a velmi oblíbenou plodinou byla cukrová řepa, neboť velký odbyt této plodiny zabezpečoval ne­daleký cukrovar v Kropáčově Vrutici. Chov dobytka však zde nebyl na dobré úrovni. Lesy, kterých tady nebylo tolik, náležely soukromníkům, ovocnářství, i když byla založena ovocnářská školka v roce 1889 při zdejší ško­le, se příliš nerozvíjelo. Nejlépe se dařilo švestkám a hrušním, ale i na stráních, které se zdály být pusté, se da­řilo višním. V obci celkově nebyl velký zájem o pěstování ovocných stromů. Malá část pozemků byla využívána a přeměněna na chmelnice, v popředí zájmu místních obyvatel bylo spíše zelinářství, které se úspěšně rozvíje­lo, a o jehož produkty měli zájem nejenom místní obchodníci, ale i obchodníci z okolních vesnic.
 
SEZNAM PŘEDSTAVITELŮ OBCE OD ROKU 1849
Poslední rychtáři v letech 1849-50 byli v Krpech: na Řepínském panství Jan Semilský na Mělnickém panství Jan Řepa.
Od roku 1850 dochází ke změnám a byli voleni tzv. představitelé obcí, v Krpech to byli:
Od roku            1850        do roku         1854                Hála Václav
1854                            1857                Neumann Jan
1857                            1860                Svoboda Josef
1860                            1861                Řepa Jan
1861                            1863                Pospíšil Václav
voleni jako         1863                            1864                Kettner Václav čp. 9
starostové         1864                            1867                Štamfest Václav
1867                            1869                Moravec Václav
1869                            1875                Měšťák Jiří
1875                            1888                Hála Jan
1889                            1892                Šimonek Josef
1892                                                   Svoboda Josef
1911                                                   Zíta Josef
1925                                                   Růžička Emanuel
ve válce 1939-1945                                                       Klouda František
po roce 1945                                                               Bradáč Otakar
           Bílek Josef
           Ort Josef
           Legner František
 
Volby do MNV (místní národní výbor) se konaly 19. května 1957 a byli zvoleni:
předseda - Bílek Josef, Hadrbolcová Božena, Pešková Růžena, Vostřák Josef, Zeman Lubomír, Kohoutek Jaro­slav, Hála Pavel, Kubálek Josef, Antoš Josef, Chalupa Josef, Ort Josef.
V roce 1964 se konaly volby do NV všech stupňů i do NS. Do MNV v Krpech byla zvolena za předsedkyni Marie Strašíková.
V roce 1967 se předsedkyně Marie Strašíková vzdala své funkce ze zdravotních důvodů a na její místo byl nově jmenován Josef Bílek.
 
26. a 27. listopadu 1971 byli zvoleni do MNV v Krpech: předseda - Bílek Josef tajemník - Křehnáč Josef
členové výboru: Bartoň J., Antoš J., Hlušička V, Havelková S., Chalupa J., Kratochvílová V, Kovářová L., Rendl J., Somol VI., Pakandl M., Vávrová M., Štrupl J., Vostřák J.
  
Statistické údaje
Počty domů a obyvatelstva 
  
Rok
1786
1843
1857
1869
1890
1900
1920
1930
1950
Počet domů
48
73
76
85
118
115
126
134
 
Počet obyvatel
305
193
484
473
639
632
700
589
429
 
Rok
1961
1970
1980
1991
1992
1993
1994
1995
1998
Počet obyvatel
382
315
221
150
133
134
135
140
135
 
1850-1949 samostatná obec v okrese Mělník
1950-1970 samostatná obec v okrese Mladá Boleslav
V roce 1980 obec sloučena s obcí Kropáčova Vrutice.
Text o historii obce Krpy byl převzat z publikace Kropáčova Vrutice a okolí. Zájemcům o historii obce doporučuji navštívit OÚ Kropáčova Vrutice a prostudovat zde uschované kroniky obce Krpy.
Sokol Krpy

Odkud jste?

36% (226)

14% (92)

49% (308)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

KRPY.cz - neoficiální stránky obce Krpské